Vragen over breedplaatvloeren?

Heeft uw gemeente u benaderd met vragen over de vloeren in uw gebouw? Of bent u eigenaar van een gebouw met breedplaatvloeren en heeft u vragen over de veiligheid? Om uw gebouw op veiligheid te controleren is een stappenplan gemaakt. Daarbij wordt in een aantal stappen bepaald of in uw gebouw maatregelen nodig zijn.

Waarom doen?

Aanleiding is het gedeeltelijk instorten van een parkeergarage op Eindhoven Airport, eind mei dit jaar. Dat is gebeurd door een combinatie van bouwfactoren die niet veel voorkomt. Toch is een controle op de veiligheid van andere gebouwen wel nodig. Het gaat om gebouwen met breedplaatvloeren: vloeren met betonnen platen uit de fabriek met daarbovenop een tweede betonlaag die op de bouwplaats is gestort.

Gemeenten hebben in navolging van de gebeurtenis in Eindhoven de opdracht gekregen risicogebouwen in hun regio in kaart te brengen. Voor het controleren van de vloeren op veiligheid ligt de verantwoordelijkheid echter bij u, als opdrachtgever. De gemeente stelt u hiervan op de hoogte. Heeft u een brief van de gemeente ontvangen, of twijfelt u zelf aan de veiligheid van uw gebouw dan kan Archipunt voor u onderzoeken of uw gebouw risico loopt of dat er maatregelen nodig zijn.