Markt en strategie

Het feit dat zowel de markt als de maatschappij sterk in beweging is, is voor veel architectenbureaus aanleiding om steeds kritischer te kijken naar hun opdrachtenportefeuille en nieuwe mogelijkheden die de markt biedt. Wil jij nadenken over de heroriƫntatie van je architectenbureau? Dan is het belangrijk om het bureau in zijn geheel onder de loep te nemen en te kijken naar de eigen ambitie en positie. Archipunt heeft hiervoor een ontwikkelingstraject opgezet, waarmee we je kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen die een heroriƫntatie met zich meebrengt.

In een traject van drie workshops kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar je architectenbureau en de omgeving waarin het bureau opereert. Door middel van een aantal opdrachten wordt informatie verzameld, die wordt gebruikt om een goed onderbouwd beeld te schetsen van de mogelijkheden en wensen, en de weg daar naartoe. Iedere sessie uit het traject heeft een eigen thema:

Sessie 1: Markt en positie
Sessie 2: Identiteit en imago
Sessie 3: Ambitie en strategie

Ieder architectenbureau is uniek, het is dan ook belangrijk om te onderzoeken hoe het bureau vanuit eigen ervaring, kennis en met een eigen netwerk zich kan aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Samen met de directie en het management werken we van binnen naar buiten om uiteindelijk een duidelijk advies te kunnen geven over de ambitie, kwaliteit, marktpositie en identiteit van het bureau. Neem contact met ons op als je meer wilt weten.