Bouwen in het aardbevingsgebied

Archipunt werkt voor u gebouwontwerpen technisch en constructief uit. Wij hebben ervaring met bouwen in het aardbevingsgebied. We zorgen voor de benodigde vergunningen en begeleiden de uitvoering van het werk. Wij verzorgen:

 • inmeten en tekenen bestaande situatie,
 • bouw- en stichtingskostencalculatie,
 • omgevingsgvergunning, welstand en bestemmingswijzigingen,
 • ontwerpen en berekenen van draagconstructies,
 • bouwvoorbereidingstekeningen en bestekken of technische omschrijvingen,
 • bouwuitvoeringstekeningen,
 • bouwdirectie,
 • bouwtoezicht.

Constructie-advies

Het team van constructeurs van Archipunt heeft veel ervaring met het constructief ontwerpen van woningen in het aardbevingsgebied, zowel bij nieuwbouw als het versterken van bestaande bouw. Een van onze specialiteiten is het ontwerpen van verantwoorde constructieve ingrepen aan monumenten.

In het door aardbevingen geteisterde gebied in Groningen moeten veel gebouwen aardbevingsbestendig gemaakt worden om toekomstige bevingen te kunnen weerstaan. De schaal van de opgave is enorm, vele duizenden woningen moeten snel versterkt worden. Om dat te kunnen doen is het van belang om maatwerk te leveren waar dat moet, maar ook te zoeken naar gestandaardiseerde oplossingen waar dat kan.

Archipunt heeft voor bijvoorbeeld luifels en gemetselde dakkapellen oplossingen bedacht om deze praktisch, veilig en esthetisch verantwoord te versterken. Ook hebben wij oplossingen gevonden om bestaande gemetselde schoorstenen te versterken zonder dat deze gesloopt of vervangen hoeven te worden. Vooral bij monumenten en beschermde dorpsgezichten biedt dit uitkomst.

Onze werkvelden op het gebied van ontwerpen, berekenen en beoordelen van gebouwconstructies:
 • Het ontwerpen en berekenen van maatregelen t.b.v. bouwkundig versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied, op basis van Eurocode 8, ‘Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies’ en NPR 9998 ‘Ontwerp en beoordeling van aardbevingsbestendige gebouwen bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – geïnduceerde aardbevingen’.
 • Het inspecteren en beoordelen van de constructieve veiligheid van bestaande gebouwen in aardbevingsgebied Groningen, het ontwerpen en berekenen van te nemen (veiligheids-)maatregelen (EVS/ HRBE).
 • Herstel- en versterkingsmaatregelen voor monumenten ontwerpen en berekenen, op een manier die recht doet aan de monumentale waarden van het pand.
 • Het beoordelen van de constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten conform CUR-publicatie 248 naar aanleiding van de onderzoeksplicht vanuit de Woningwet.
 • Het uitvoeren van dynamische analyse (push-over-berekening).
 • Statisch ontwerp van woningbouw en lichte utiliteitsbouw, funderingen, heipalen en geprefabriceerde betonelementen.
 • Van statisch ontwerp naar seimisch ontwerp.
 • Ontwikkelen van een catalogus met constructieve standaardoplossingen voor het seismisch versterken van veelvoorkomende woningonderdelen.