Bouwpathologie

Wanneer een gebouw een bouwkundig gebrek of schade heeft, moeten vaak een aantal vragen worden beantwoord. Wie of wat heeft de schade veroorzaakt? Hoe kan het hersteld worden? Wat gaat dat kosten? Wanneer deze vragen niet eenvoudig te beantwoorden zijn, kan de inzet van een bouwpatholoog verstandig zijn.

Bouwpathologie is het onderzoek naar de oorzaak van complexe bouwkundige gebreken. Onze bouwkundig onderzoekers kunnen helpen bij het achterhalen van de oorzaak van bijvoorbeeld scheurvorming, verzakking, gebreken aan bouwmaterialen, schimmelvorming of stankoverlast. De bouwpatholoog doet uitgebreid onderzoek naar het schadebeeld. Daarbij onderzoeken we bouwfysica, constructie, gebouwgeschiedenis en omgevingsfactoren.

Als de oorzaak van de schade duidelijk is, is de volgende vraag hoe het gebrek of probleem op structurele en verantwoorde wijze kan worden hersteld. Dat houdt in dat een herstelwijze niet alleen technisch juist is, maar ook kostenbewust, duurzaam en passend bij de architectuur van het gebouw. De resultaten van het onderzoek worden altijd in een helder rapport verwerkt. Dit kunt u gebruiken wanneer u beroep wilt doen op garantie of wanneer u een externe partij aansprakelijk stelt voor de schade.